Chủ Nhật, Tháng Tư 5, 2020

Quy định phá sản và  giải thể?

Quy định phá sản và  giải thể? Phá sản và giải thể đều được quy định trong Luật phá sản 2014 với các hậu quả...

Pháp luật về thành viên hợp danh trong công ty hợp danh

Pháp luật về thành viên hợp danh trong công ty hợp danh   Quan niệm công ty hợp danh tại Việt Nam là gộp của công...

Công ty hợp danh theo pháp luật Việt Nam

Công ty hợp danh theo pháp luật Việt Nam Công ty hợp danh được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2014 với tư cách một...

Tìm hiểu về tăng, giảm vốn điều lệ trong  công ty TNHH?

Tìm hiểu về tăng, giảm vốn điều lệ trong  công ty TNHH? Công ty trách nhiệm hữu hạn được quy định trong Luật Doanh nghiệp...

So sánh công ty cổ phần và công ty Trách nhiệm Hữu hạn

So sánh công ty cổ phần và công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khái niệm về công ty cổ phần và công ty TNHH Công ty...

Tìm hiểu doanh nghiệp công ích và doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm,...

Tìm hiểu doanh nghiệp công ích và doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích Doanh nghiệp công ích và Doanh nghiệp...

Quy định của luật Doanh Nghiệp về người đại diện theo pháp luật 

Quy định của luật Doanh Nghiệp về người đại diện theo pháp luật  Quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được thể...

Làm rõ các khái niệm Thương nhân, Doanh nghiệp, Công ty trong Luật thương...

  Làm rõ các khái niệm Thương nhân, Doanh nghiệp, Công ty trong Luật thương mại   Thương nhân, Doanh nghiệp, Công ty là các đối tượng...

Pháp luật về người giám hộ

Pháp luật về người giám hộ Người giám hộ là gì?       Theo Bộ luật Dân sự 2015, tại Điều 46 có quy định về công việc...

Quy định về quyền bề mặt

Quy định về quyền bề mặt Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền bề mặt là một quyền mới chưa được áp dụng...
- Advertisement -
Quảng cáo

Latest article

Phân biệt phiên tòa dân sự sơ thẩm và phiên tòa dân sự phúc...

Phân biệt phiên tòa dân sự sơ thẩm và phiên tòa dân sự phúc thẩm? Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định cụ...

Quy định căn cứ tạm đình chỉ vụ án dân sự và căn cứ...

  Quy định căn cứ tạm đình chỉ vụ án dân sự và căn cứ đình chỉ vụ án dân sự Bộ luật tố tụng dân...

Tìm hiểu công ty đại chúng niêm yết và công ty đại chúng chưa...

Tìm hiểu công ty đại chúng niêm yết và công ty đại chúng chưa niêm yết Điều 25 Luật chứng khoán quy định về khái...