Ảnh hưởng của dịch Covid 19 đến lập và trình bày báo cáo tài chính tại RSM Việt Nam

0
163

Tình hình dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp, gây khó khăn và thách thức cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực. Điều này dẫn đến một vài vấn đề cần lưu ý trong việc lập, trình bày và phê duyệt BCTC.

Ước tính kế toán

Hoàn cảnh thị trường thay đổi do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số ước tính kế toán trước đây có thể không còn phù hợp (ví dụ như dự phòng các khoản phải thu khó đòi, ước tính thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định làm cơ sở tính khấu hao và dự phòng phải trả về nghĩa vụ bảo hành).

Giả định hoạt động liên tục

Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 1 – Chuẩn mực chung có quy định BCTC phải được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần. Nghĩa là doanh nghiệp không có ý định cũng như không buộc phải ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình. Với tình hình dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ giải thể hoặc phải dừng hoạt động một số lĩnh vực dẫn đến BCTC phải được lập trên mộtcơ sở thay thế (ví dụ cơ sở giá thanh lý hoặc giá thực tế có thể thực hiện).

Hàng tồn kho

Hiện nhiều doanh nghiệp đang bị gián đoạn chuỗi cung ứng; các doanh nghiệp có hàng tồn kho theo mùa vụ và các sản phẩm dễ hỏng có thể gặp rủi ro do hư hỏng, lỗi thời và suy giảm giá trị. Ngoài ra, các doanh nghiệp bất động sản có thể bị ảnh hưởng bởi giá bất động sản giảm do kinh tế suy giảm.

Vì vậy, RSM kiến nghị các doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi các diễn biến của dịch COVID19 và xác định ảnh hưởng tới tình hình tài chính và khả năng hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các biện pháp cũng như các quyết định để quản lý rủi ro.Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực hội nhập kinh tế quốc tế, BCTC không chỉ là công cụ quan trọng cung cấp các thông tin tài chính hữu ích về doanh nghiệp mà còn là công cụ hữu hiệu để tạo niềm tin cho những người đọc và sử dụng BCTC của doanh nghiệp.

Dịch vụ kế toán trọn gói

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.