Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Bà Rịa – Vũng Tàu

0
334

Theo quy hoạch, đến năm 2020, Bà Rịa – Vũng Tàu có trên 129.400 ha đất nông nghiệp, chiếm 65,34%; đất phi nông nghiệp là gần 68.150 ha, chiếm 34,4%; đất đô thị hơn 30.700 ha, chiếm 15,54%.

Đối với các khu chức năng, đến năm 2020, khu sản xuất nông nghiệp có trên 113.100 ha; khu lâm nghiệp 14.554 ha; khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học có hơn 16.220 ha; khu phát triển công nghiệp gần 9.160 ha; khu đô thị có 19.155 ha; khu thương mại – dịch vụ 6.373 ha; khu dân cư nông thôn có trên 19.120 ha.

Từ năm 2016 đến 2020, đất từ nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp là trên 13.600 ha. 1.707 ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp, 6 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Chính phủ yêu cầu UBND Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020). Việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.

Quy hoạch cũng xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. UBND tỉnh cần phân bổ nguồn ngân sách nhà nước hợp lý giữa các khu vực phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với đất trồng lúa, đất rừng.

Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế và theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị. Tỉnh cũng được khuyến khích tỉnh dùng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê.

Ngoài ra, Bà Rịa – Vũng Tàu cần quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Tỉnh này cũng cần khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng, xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch. Đồng thời, nhiệm vụ được giao cho tỉnh là kiểm tra, xử lý các trường hợp được giao đất, thuê đất nhưng không sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích.

Nguồn: ndh.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.