Lo ngại vốn FDI vào Việt Nam khó tăng mạnh vì Myanmar và Indonesia

0
70

Sau 30 năm đổi mới và mở cửa với quốc tế, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia thu hút FDI thành công nhất trong khu vực. Khu vực FDI cũng trở thành thành phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Hiện, vốn đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 25% tổng vốn đầu tư xã hội, hơn 20% trong GDP.

</p> <p>Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2017, tổng vốn FDI gồm đăng ký dự án mới, đăng ký điều chỉnh vốn tăng thêm và góp vốn mua cổ phần đạt 35,9 tỷ USD, tăng 44,4% so với năm 2016. </p> <p>Riêng 8 tháng năm 2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 24,35 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017.</p> <p>Đánh giá cao thành tựu thu hút vốn đầu tư nước ngoài thời gian qua, song tại Hội nghị trực tuyến ngày 24/9, báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư lại tỏ ra lo ngại về kết quả thu hút vốn FDI trong thời gian tới.</p> <p>“Nền kinh tế thế giới vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, cùng với sự cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài diễn ra ngày càng gay gắt giữa các quốc gia trong khu vực và sự nổi lên của một số thị trường như Myanmar, Indonesia, dẫn đến, dòng vốn FDI đăng ký khó có khả năng tăng mạnh trong các năm tới”, báo cáo nêu.</p> <p>Nhấn mạnh FDI là một bộ phận của nền kinh tế Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng khẳng định, thời gian tới, Chính phủ Việt Nam tiếp tục cam kết cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng hơn. Các nhà đầu tư hãy đến Việt Nam đầu tư lâu dài và đồng hành cùng Việt Nam.</p> <p>Tuy nhiên, Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài có trọng tâm, tập trung vào những dự án thân thiện với môi trường, sử dụng công nghệ cao gắn với cách mạng 4.0, tạo ra sự lan toả tới các vùng miền, liên kết với các doanh nghiệp trong nước. </p> <p>Nhằm thu hút hiệu quả dòng vốn FDI, thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đặt ra kế hoạch các ngành, các cấp sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình cấp phép và quản lý dự án đầu tư nước ngoài của các cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư để chấn chỉnh công tác cấp phép và quản lý sau cấp phép.</p> <p>Đồng thời, thúc đẩy giải ngân, không cấp phép các dự án công nghệ lạc hậu, có tác động xấu tới môi trường; thẩm tra kỹ các dự án sử dụng nhiều đất, giao đất có điều kiện theo tiến độ dự án; cân nhắc về tỷ suất đầu tư/diện tích đất, kể cả đất khu công nghiệp.<br /> </p> <p>Tiến hành rà soát các dự án đã cấp giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn cả nước, đặc biệt với các dự án quy mô lớn, sử dụng nhiều đất đai bao gồm cả việc rút giấy phép nếu cần thiết; Nâng cao hiệu quả của công tác thực thi pháp luật, có chế tài xử phạt mạnh đối với các trường hợp vi phạm. Thường xuyên rà soát để đồng bộ hóa luật pháp, tăng cường năng lực của bộ máy cơ quan quản lý.</p> <p>Tăng cường công tác đối thoại chính sách với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư đang đầu tư tại Việt Nam hoạt động có hiệu quả…<br /> </p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nextsavamala.net%2Fnha-dat%2Flo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Lo+ng%E1%BA%A1i+v%E1%BB%91n+FDI+v%C3%A0o+Vi%E1%BB%87t+Nam+kh%C3%B3+t%C4%83ng+m%E1%BA%A1nh+v%C3%AC+Myanmar+v%C3%A0+Indonesia&url=https%3A%2F%2Fwww.nextsavamala.net%2Fnha-dat%2Flo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html&via=Nextsavamala+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://www.nextsavamala.net/nha-dat/lo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.nextsavamala.net/nha-dat/lo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html&media=https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Lo+ng%E1%BA%A1i+v%E1%BB%91n+FDI+v%C3%A0o+Vi%E1%BB%87t+Nam+kh%C3%B3+t%C4%83ng+m%E1%BA%A1nh+v%C3%AC+Myanmar+v%C3%A0+Indonesia" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Lo+ng%E1%BA%A1i+v%E1%BB%91n+FDI+v%C3%A0o+Vi%E1%BB%87t+Nam+kh%C3%B3+t%C4%83ng+m%E1%BA%A1nh+v%C3%AC+Myanmar+v%C3%A0+Indonesia%20-%20https%3A%2F%2Fwww.nextsavamala.net%2Fnha-dat%2Flo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://www.nextsavamala.net/nha-dat/lo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://www.nextsavamala.net/nha-dat/lo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html" data-text="Lo ngại vốn FDI vào Việt Nam khó tăng mạnh vì Myanmar và Indonesia" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://www.nextsavamala.net/nha-dat/xuat-khau-rau-qua-viet-sang-campuchia-tang-dot-bien.html">Xuất khẩu rau quả Việt sang Campuchia tăng đột biến</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://www.nextsavamala.net/nha-dat/chung-khoan-chieu-249-vn-index-dong-cua-lap-dinh-moi.html">Chứng khoán chiều 24/9: VN-Index đóng cửa lập đỉnh mới</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://www.nextsavamala.net/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-23T15:50:47+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-23T15:50:47+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://www.nextsavamala.net/nha-dat/lo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Nextsavamala news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Lo ngại vốn FDI vào Việt Nam khó tăng mạnh vì Myanmar và Indonesia"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5daeef3c1eb2f_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5daeef3c1eb2f" ><script>var block_td_uid_3_5daeef3c1eb2f = new tdBlock(); block_td_uid_3_5daeef3c1eb2f.id = "td_uid_3_5daeef3c1eb2f"; block_td_uid_3_5daeef3c1eb2f.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5daeef3c1eb2f_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5daeef3c1eb2f_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":11070,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5daeef3c1eb2f.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5daeef3c1eb2f.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5daeef3c1eb2f.post_count = "6"; block_td_uid_3_5daeef3c1eb2f.found_posts = "2894"; block_td_uid_3_5daeef3c1eb2f.header_color = ""; block_td_uid_3_5daeef3c1eb2f.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5daeef3c1eb2f.max_num_pages = "483"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5daeef3c1eb2f); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5daeef3c2163e" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5daeef3c1eb2f" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5daeef3c2167a" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5daeef3c1eb2f" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5daeef3c1eb2f class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.nextsavamala.net/nha-dat/su-chuyen-dich-thi-truong-dia-oc-tu-cac-thanh-pho-lon-ra-vung-ven.html" rel="bookmark" title="Sự chuyển dịch thị trường địa ốc từ các thành phố lớn ra vùng ven."><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Sự chuyển dịch thị trường địa ốc từ các thành phố lớn ra vùng ven."/></a></div> <a href="https://www.nextsavamala.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.nextsavamala.net/nha-dat/su-chuyen-dich-thi-truong-dia-oc-tu-cac-thanh-pho-lon-ra-vung-ven.html" rel="bookmark" title="Sự chuyển dịch thị trường địa ốc từ các thành phố lớn ra vùng ven.">Sự chuyển dịch thị trường địa ốc từ các thành phố lớn ra vùng ven.</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.nextsavamala.net/nha-dat/dia-oc-long-phat-gia-bds-cong-nghiep-se-tiep-tuc-tang-do-dien-tich-dat-han-che-va-nhu-cau-cao.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Long Phát: “Giá BĐS Công nghiệp sẽ tiếp tục tăng do diện tích đất hạn chế và nhu cầu cao”"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa ốc Long Phát: “Giá BĐS Công nghiệp sẽ tiếp tục tăng do diện tích đất hạn chế và nhu cầu cao”"/></a></div> <a href="https://www.nextsavamala.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.nextsavamala.net/nha-dat/dia-oc-long-phat-gia-bds-cong-nghiep-se-tiep-tuc-tang-do-dien-tich-dat-han-che-va-nhu-cau-cao.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Long Phát: “Giá BĐS Công nghiệp sẽ tiếp tục tăng do diện tích đất hạn chế và nhu cầu cao”">Địa ốc Long Phát: “Giá BĐS Công nghiệp sẽ tiếp tục tăng do diện tích đất hạn chế và nhu cầu cao”</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.nextsavamala.net/nha-dat/villa-nghi-duong-phu-quoc-tang-nhiet-thoi-diem-cuoi-nam.html" rel="bookmark" title="Villa nghỉ dưỡng phú quốc ‘tăng nhiệt’ thời điểm cuối năm"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Villa nghỉ dưỡng phú quốc ‘tăng nhiệt’ thời điểm cuối năm"/></a></div> <a href="https://www.nextsavamala.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.nextsavamala.net/nha-dat/villa-nghi-duong-phu-quoc-tang-nhiet-thoi-diem-cuoi-nam.html" rel="bookmark" title="Villa nghỉ dưỡng phú quốc ‘tăng nhiệt’ thời điểm cuối năm">Villa nghỉ dưỡng phú quốc ‘tăng nhiệt’ thời điểm cuối năm</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.nextsavamala.net/nha-dat/cung-dia-oc-long-phat-tim-hieu-thi-truong-bds-soi-dong-nhat-thoi-gian-qua.html" rel="bookmark" title="Cùng địa ốc Long Phát tìm hiểu thị trường BĐS sôi động nhất thời gian qua"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Cùng địa ốc Long Phát tìm hiểu thị trường BĐS sôi động nhất thời gian qua"/></a></div> <a href="https://www.nextsavamala.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.nextsavamala.net/nha-dat/cung-dia-oc-long-phat-tim-hieu-thi-truong-bds-soi-dong-nhat-thoi-gian-qua.html" rel="bookmark" title="Cùng địa ốc Long Phát tìm hiểu thị trường BĐS sôi động nhất thời gian qua">Cùng địa ốc Long Phát tìm hiểu thị trường BĐS sôi động nhất thời gian qua</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.nextsavamala.net/nha-dat/tien-ich-da-dang-va-dang-cap-tai-du-an-picity-high-park.html" rel="bookmark" title="Tiện ích đa dạng và đẳng cấp tại dự án Picity High Park"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/09/picity-high-park-01-218x150.jpg" srcset="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/09/picity-high-park-01-218x150.jpg 218w, https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/09/picity-high-park-01-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Tiện ích đa dạng và đẳng cấp tại dự án Picity High Park"/></a></div> <a href="https://www.nextsavamala.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.nextsavamala.net/nha-dat/tien-ich-da-dang-va-dang-cap-tai-du-an-picity-high-park.html" rel="bookmark" title="Tiện ích đa dạng và đẳng cấp tại dự án Picity High Park">Tiện ích đa dạng và đẳng cấp tại dự án Picity High Park</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.nextsavamala.net/nha-dat/dia-oc-long-phat-loi-the-phat-trien-bat-dong-san-nghi-duong-huong-nui-o-viet-nam.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát: Lợi Thế Phát Triển Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng Hướng Núi Ở Việt Nam"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/09/Phối-cảnh-dự-án-218x150.jpg" srcset="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/09/Phối-cảnh-dự-án-218x150.jpg 218w, https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/09/Phối-cảnh-dự-án-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa Ốc Long Phát: Lợi Thế Phát Triển Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng Hướng Núi Ở Việt Nam"/></a></div> <a href="https://www.nextsavamala.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.nextsavamala.net/nha-dat/dia-oc-long-phat-loi-the-phat-trien-bat-dong-san-nghi-duong-huong-nui-o-viet-nam.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát: Lợi Thế Phát Triển Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng Hướng Núi Ở Việt Nam">Địa Ốc Long Phát: Lợi Thế Phát Triển Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng Hướng Núi Ở Việt Nam</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5daeef3c1eb2f" data-td_block_id="td_uid_3_5daeef3c1eb2f"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5daeef3c1eb2f" data-td_block_id="td_uid_3_5daeef3c1eb2f"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/lo-ngai-von-fdi-vao-viet-nam-kho-tang-manh-vi-myanmar-va-indonesia.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="https://www.nextsavamala.net/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='11070' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="d4717bffc0" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="51"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5daeef3c247db_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5daeef3c247db" ><script>var block_td_uid_8_5daeef3c247db = new tdBlock(); block_td_uid_8_5daeef3c247db.id = "td_uid_8_5daeef3c247db"; block_td_uid_8_5daeef3c247db.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5daeef3c247db_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5daeef3c247db_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5daeef3c247db.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5daeef3c247db.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5daeef3c247db.post_count = "3"; block_td_uid_8_5daeef3c247db.found_posts = "29783"; block_td_uid_8_5daeef3c247db.header_color = "#"; block_td_uid_8_5daeef3c247db.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5daeef3c247db.max_num_pages = "9928"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5daeef3c247db); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5daeef3c247db class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.nextsavamala.net/phap-luat/kinh-doanh-dich-vu-logistic.html" rel="bookmark" title="Kinh doanh dịch vụ logistic"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/10/kinh-doanh-dich-vu-logistc-150x150.jpg" alt="" title="Kinh doanh dịch vụ logistic"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.nextsavamala.net/phap-luat/kinh-doanh-dich-vu-logistic.html" rel="bookmark" title="Kinh doanh dịch vụ logistic">Kinh doanh dịch vụ logistic</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.nextsavamala.net/category/phap-luat" class="td-post-category">Pháp luật</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.nextsavamala.net/author/mlawkey">mlawkey</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-10-22T11:49:51+00:00" >22 Tháng Mười, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.nextsavamala.net/phap-luat/kinh-doanh-dich-vu-logistic.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Dịch vụ logistic hiện nay đang ngày càng trở nên phổ biến, nhiều người có nhu cầu đầu tư vào dịch vụ này. Vậy... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.nextsavamala.net/chua-duoc-phan-loai/ban-can-biet-phuong-phap-mua-vong-tay-phong-thuy-nay.html" rel="bookmark" title="Bạn cần biết phương pháp mua vòng tay phong thủy này"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/10/37a1f1cb14314a3bc9c4c1c4d516b8e1-150x150.png" srcset="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/10/37a1f1cb14314a3bc9c4c1c4d516b8e1-150x150.png 150w, https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/10/37a1f1cb14314a3bc9c4c1c4d516b8e1-300x300.png 300w, https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/10/37a1f1cb14314a3bc9c4c1c4d516b8e1-768x768.png 768w, https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/10/37a1f1cb14314a3bc9c4c1c4d516b8e1-696x696.png 696w, https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/10/37a1f1cb14314a3bc9c4c1c4d516b8e1-420x420.png 420w, https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/10/37a1f1cb14314a3bc9c4c1c4d516b8e1.png 937w" sizes="(max-width: 150px) 100vw, 150px" alt="" title="Bạn cần biết phương pháp mua vòng tay phong thủy này"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.nextsavamala.net/chua-duoc-phan-loai/ban-can-biet-phuong-phap-mua-vong-tay-phong-thuy-nay.html" rel="bookmark" title="Bạn cần biết phương pháp mua vòng tay phong thủy này">Bạn cần biết phương pháp mua vòng tay phong thủy này</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.nextsavamala.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.nextsavamala.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-10-22T11:47:34+00:00" >22 Tháng Mười, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.nextsavamala.net/chua-duoc-phan-loai/ban-can-biet-phuong-phap-mua-vong-tay-phong-thuy-nay.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Ngoài yếu tố màu sắc thật ra còn rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến người mệnh mộc khi mua vòng tay phong thủy... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.nextsavamala.net/chua-duoc-phan-loai/lam-the-nao-de-chon-duoc-giuong-massage-goi-dau-khung-sat-2-in-1-phu-hop-voi-spa.html" rel="bookmark" title="Làm thế nào để chọn được giường massage gội đầu khung sắt 2 in 1 phù hợp với spa?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/10/49ec5acccea127dd40855205a3b8891b-150x150.png" alt="" title="Làm thế nào để chọn được giường massage gội đầu khung sắt 2 in 1 phù hợp với spa?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.nextsavamala.net/chua-duoc-phan-loai/lam-the-nao-de-chon-duoc-giuong-massage-goi-dau-khung-sat-2-in-1-phu-hop-voi-spa.html" rel="bookmark" title="Làm thế nào để chọn được giường massage gội đầu khung sắt 2 in 1 phù hợp với spa?">Làm thế nào để chọn được giường massage gội đầu khung sắt 2 in...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://www.nextsavamala.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://www.nextsavamala.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-10-21T17:15:07+00:00" >21 Tháng Mười, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://www.nextsavamala.net/chua-duoc-phan-loai/lam-the-nao-de-chon-duoc-giuong-massage-goi-dau-khung-sat-2-in-1-phu-hop-voi-spa.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Ngày nay,với sự phát triển của xã hội,nhu cầu làm đẹp của con người ngày càng tăng,chẳng hạn như :làm tóc,thời trang,thẩm mỹ...Trong đó,nhu... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://www.nextsavamala.net/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://www.nextsavamala.net">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://www.nextsavamala.net/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://www.nextsavamala.net/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://www.nextsavamala.net/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://www.nextsavamala.net/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://www.nextsavamala.net/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://www.nextsavamala.net/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://www.nextsavamala.net/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://www.nextsavamala.net/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://www.nextsavamala.net/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://www.nextsavamala.net/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://www.nextsavamala.net/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://www.nextsavamala.net/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://www.nextsavamala.net/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết bạn bè: |<strong><a href="https://gomibet.com/bong88/" tag="bong88" rel="dofollow" title="bong88" target="blank">bong88</a></strong>| <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1WcLOi0XpU8" title="Ca Cuoc Bong Da">Ca Cuoc Bong Da</a> , <a href="http://tipbongdamoingay.mobi/soi-keo" title="Soi Kèo Bóng Đá">http://tipbongdamoingay.mobi/soi-keo</a>, <a href="https://keobet88.com/">vao 188bet</a> , |<strong><a href="https://gomibet.com/sbobet-link-vao-sbobet-moi-nhat" tag="sbobet" rel="dofollow" title="sbobet" target="blank">sbobet</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/link-vao-w88-moi-nhat-2019/" tag="W88" rel="dofollow" title="W88" target="blank">W88</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/fun88-link-vao-fun88-moi-nhat-khong-bi-chan-2019/" tag="FUN88" rel="dofollow" title="FUN88" target="blank">FUN88</a></strong>| |<strong><a href="https://gomibet.com/letou-link-vao-letou-moi-nhat-2019" tag="letou" rel="dofollow" title="letou" target="blank">letou</a></strong>| </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.nextsavamala.net/phap-luat/kinh-doanh-dich-vu-logistic.html" rel="bookmark" title="Kinh doanh dịch vụ logistic"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/10/kinh-doanh-dich-vu-logistc-100x70.jpg" srcset="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/10/kinh-doanh-dich-vu-logistc-100x70.jpg 100w, https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/10/kinh-doanh-dich-vu-logistc-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Kinh doanh dịch vụ logistic"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.nextsavamala.net/phap-luat/kinh-doanh-dich-vu-logistic.html" rel="bookmark" title="Kinh doanh dịch vụ logistic">Kinh doanh dịch vụ logistic</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-10-22T11:49:51+00:00" >22 Tháng Mười, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.nextsavamala.net/chua-duoc-phan-loai/ban-can-biet-phuong-phap-mua-vong-tay-phong-thuy-nay.html" rel="bookmark" title="Bạn cần biết phương pháp mua vòng tay phong thủy này"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/10/37a1f1cb14314a3bc9c4c1c4d516b8e1-100x70.png" srcset="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/10/37a1f1cb14314a3bc9c4c1c4d516b8e1-100x70.png 100w, https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/10/37a1f1cb14314a3bc9c4c1c4d516b8e1-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Bạn cần biết phương pháp mua vòng tay phong thủy này"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.nextsavamala.net/chua-duoc-phan-loai/ban-can-biet-phuong-phap-mua-vong-tay-phong-thuy-nay.html" rel="bookmark" title="Bạn cần biết phương pháp mua vòng tay phong thủy này">Bạn cần biết phương pháp mua vòng tay phong thủy này</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-10-22T11:47:34+00:00" >22 Tháng Mười, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://www.nextsavamala.net/chua-duoc-phan-loai/lam-the-nao-de-chon-duoc-giuong-massage-goi-dau-khung-sat-2-in-1-phu-hop-voi-spa.html" rel="bookmark" title="Làm thế nào để chọn được giường massage gội đầu khung sắt 2 in 1 phù hợp với spa?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/10/49ec5acccea127dd40855205a3b8891b-100x70.png" srcset="https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/10/49ec5acccea127dd40855205a3b8891b-100x70.png 100w, https://www.nextsavamala.net/wp-content/uploads/2019/10/49ec5acccea127dd40855205a3b8891b-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Làm thế nào để chọn được giường massage gội đầu khung sắt 2 in 1 phù hợp với spa?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://www.nextsavamala.net/chua-duoc-phan-loai/lam-the-nao-de-chon-duoc-giuong-massage-goi-dau-khung-sat-2-in-1-phu-hop-voi-spa.html" rel="bookmark" title="Làm thế nào để chọn được giường massage gội đầu khung sắt 2 in 1 phù hợp với spa?">Làm thế nào để chọn được giường massage gội đầu khung...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-10-21T17:15:07+00:00" >21 Tháng Mười, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5daeef3c3ebf0 --> <script type='text/javascript' src='https://www.nextsavamala.net/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.nextsavamala.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.8.11'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.nextsavamala.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.8.11'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://www.nextsavamala.net/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://www.nextsavamala.net/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://www.nextsavamala.net/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>