Phân tích về phụ cấp lương và tiền thưởng        

0
296

Phân tích về phụ cấp lương và tiền thưởng        

Bộ luật lao động 2012 quy định cụ thể về phụ cấp và tiền thưởng như sau:     

Phụ cấp lương

– Phụ cấp khu vực: được tính theo lương tối thiểu chung. Hai yếu tố để xác định mức phụ cấp là yếu tố địa bàn và yếu tố khí hậu, được xác định theo địa giới hành chính cấp xã. Phụ cấp phân chia thành 7 mức tùy thuộc mức độ tác động của 2 yếu tố trên ( 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7; 1,0) việc thanh toán phụ cấp được thực hiện đồng thời với kỳ trả lương. Kinh phí được tính vào giá thành hoặc phí lưu thông

– Phụ cấp trách nhiệm công việc: thực hiện với thành viên không chuyên trách Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, và Người lao động làm một số công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lí không thuộc chức danh lãnh đạo. 

Phụ cấp tính theo lương tối thiểu chung có 4 mức là 0,1; 0,2 ;0,3 và 0,5 phụ thuộc vào mức độ trách nhiệm và độ phức tạp của công việc quản lí. Thanh toán và kinh phí như phụ cấp khu vực

– Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: Người lao động làm công việc có điều kiện độc hại, nguy hiểm theo danh mục Nhà nước quy định mà chưa được xác định trong mức lương chức vụ, cấp bậc, hợp đồng. tính theo lương tối thiểu chung có 4 mức là 0,1; 0,2; 0,3; 0,4.

– Phụ cấp lưu động: Áp dụng với Người lao động thường xuyên thay đổi nơi làm việc.Tùy thuộc tính chất lưu động công việc có 3 mức: 0,2; 0,4; 0,6 so với lương tối thiểu chung

– Phụ cấp thu hút: Áp dụng cho Người lao động làm việc ở vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và hải đảo xa đất liền có điều kiện đặc biệt khó khăn. Tính theo lương cấp bậc, chức vụ, lương hợp đồng. Có 4 mức: 20 %; 30%; 50% và 70%. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là từ 3 đến 5 năm.

– Phụ cấp trưởng phòng và phó trưởng phòng

– các doanh nghiệp ko thuộc Thành phần kinh tế nhà nước có thể áp dụng tương tự hoặc  thỏa thuận.

>>>> Xem thêm: Thành lập công ty

Tiền thưởng 

Việc thực hiện thưởng là quyền của đơn vị sử dụng lao động. Nhà nước quy định “ Các Doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành chế độ tiền thưởng để thực hiện đối với Người lao động sau khi tham khảo ý kiến BCH công đoàn cơ sở, quy chế thưởng phải được công khai trong Doanh nghiệp” căn cứ để thưởng là kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của Người lao động. Kinh phí được trích ra từ lợi nhuận còn lại của Doanh nghiệp sau khi thanh toán nghĩa vụ với Nhà nước.

Quyền của người lao động và người sử dụng lao động trong lĩnh vực trả lương:

+ Quyền nghĩa vụ của Người sử dụng lao động:

–          Quyên quy định hệ thống thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế tiền lương, thưởng, phụ cấp áp dụng trong đơn vị

–          Quyền lựa chọn các hình thức trả lương phù hợp với tính chất công việc, ngành, nghề và yêu cầu của quá trình sử dụng lao động.

–          Quyền khấu trừ tiền lương Người lao động theo quy định của Pháp luật

–          Nghĩa vụ trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn, tại nơi làm việc và bằng tiền mặt đối với Người lao động.

–          Thực hiện việc nâng lương cho Người lao động theo đúng quy định của Pháp luật và sự thỏa thuận hợp pháp giữa các bên.

+ Quyền của Người lao động

–          Quyền được biết lí do mọi khoản khấu trừ vào tiền lương của mình

–          Quyền được tạm ứng tiền lương theo quy định của Pháp luật

>>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.