Phân tích về tài sản hình thành trong tương lai

0
327

Phân tích về tài sản hình thành trong tương lai

Đối với nội dung tư vấn luật về tài sản hình thành trong tương lai, Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về khái niệm tài sản hình thành trong tương lai như sau: 

“Điều 105. Tài sản

  1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.
  2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.”

Với quy định trên, quy định về tài sản đã được BLDS 2015 tiếp cận theo hướng bảo đảm bao quát về các tài sản giao lưu trong dân sự bao gồm cả tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Bổ sung thêm điều luật mới về tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. BLDS 2015 đã sử dụng thuật ngữ “tài sản hình thành trong tương lai” và thay vì đưa ra khái niệm tài sản hình thành trong tương lai, BLDS 2015 quy định theo hướng liệt kê. Cụ thể, tại điều 108 BLDS 2015 quy định: “Điều 108. Tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai

  1. Tài sản hiện có là tài sản đã hình thành và chủ thể đã xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trước hoặc tại thời điểm xác lập giao dịch.
  2. Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm:
  3. a) Tài sản chưa hình thành;
  4. b) Tài sản đã hình thành nhưng chủ thể xác lập quyền sở hữu tài sản sau thời điểm xác lập giao dịch.”

Như vậy, đối với các bước thành lập doanh nghiệp các thương nhân luôn phải lưu ý tới các giao dịch về tài sản, nhất là tài sản hình thành trong tương lai. 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.