Tìm hiểu doanh nghiệp công ích và doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích

0
294

Tìm hiểu doanh nghiệp công ích và doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích

Doanh nghiệp công ích và Doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích được quy định trong điều 9 Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp công ích

  Là doanh nghiệp nhà nước chuyên sản xuất, cung ứng hàng hóa công cộng không vì mục tiêu lợi nhuận

– Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh hoặc sản xuất sản phẩm cung ứng dịch vụ công theo chính sách nhà nước, do nhà nước giao kế hoạch, theo khung giá và phí do nhà nước quy định

– Tính đặc thù:

+ Một vài loại hàng hóa không thể do thị trường cung cấp vì một số lý do hoặc thị trường nếu cung cấp thì sẽ không đủ số lượng hoặc không đáp ứng yêu cầu hoặc do thị trường không muốn cung cấp (chi phí quá lớn, thu hồi vốn chậm hoặc khó thu hồi vốn..)

+ Có những lĩnh vực mà tư nhân khong muốn, không thể hay không được cung ứng

VD: dịch vụ xe bus nội thành, xử lý rác thải, cung cấp nước sạch…

Doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích

Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động hợp pháp có sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc tổ chức thực hiện và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch.

– Được trợ giá, bảo đảm thời hạn cung ứng sản phẩm, dịch vụ thích hợp để thu hồi vốn đầu tư và có lãi hợp lý.

– Đảm bảo công bằng và lợi nhuận như nhau cho khách hàng

– Sản phẩm, dịch vụ được coi là sản phẩm, dịch vụ công ích khi đồng thời đáp ứng các tiêu chí sau:

+ Là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế-xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư của một khu vực lãnh thổ mà Nhà nước cần bảo đảm vì lợi ích chung hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh;

+ Việc sản xuất thực hiện theo cơ chế thị trường khó có khả năng bù đắp chi phí;

+ Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch, tổ chức đấu thầu theo giá hoặc phí do Nhà nước quy định.

 

 

>>>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.