Vấn đề về hiệp hội kinh doanh chứng khoán

0
285

Vấn đề về hiệp hội kinh doanh chứng khoán

Hiệp hội kinh doanh chứng khoán (Association of Securities Business)

Hiệp hội kinh doanh chứng khoán là tổ chức của các công ty chứng khoán và một số thành viên khác hoạt động trong ngành chứng khoán được thành lập với mục đích bảo vệ lợi ích cho các công ty thành viên nói riêng và cho toàn ngành chứng khoán nói chung.

Luật chứng khoán 2006 quy định về quyền và nghĩa vụ của Hiệp hội kinh doanh chứng khoán Việt Nam như sau:

Quyền của Hiệp hội

 1. Tuyên truyền mục đích của Hiệp hội, kết nạp và khai trừ hội viên;
 2. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hiệp hội và hội viên;
 3. Tổ chức diễn đàn phổ cập pháp luật của Nhà nước, chính sách của Chính phủ và của Ủy ban chứng khoán Nhà nước tới các hội viên để các hội viên quán triệt và thực hiện;
 4. Tổng hợp ý kiến của hội viên về những vấn đề liên quan đến pháp luật, chủ trương, chính sách trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh chứng khoán và đại diện cho hội viên phát biểu ý kiến với các cơ quan nhà nước và các tổ chức có liên quan;
 5. Tổ chức nghiên cứu các đề án theo yêu cầu của ngành và của các hội viên để phát triển nghiệp vụ kinh doanh, đa dạng hoá các dịch vụ kinh doanh và góp phần thúc đẩy tiến trình hiện đại hoá các hoạt động kinh doanh chứng khoán, từng bước đưa hoạt động của các hội viên tiếp cận với thông lệ quốc tế;
 6. Xây dựng các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, giám sát việc thi hành các tiêu chuẩn đó của các hội viên và xử lý kịp thời khi hội viên vi phạm.
 7. Phối hợp với các trường Đại học, các đơn vị nghiên cứu khoa học, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để tổ chức đào tạo cho các hội viên. Tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn để phổ biến kinh nghiệm trong và ngoài nước nhằm nâng cao trình độ cho các hội viên;
 8. Tổ chức tương hỗ nghề nghiệp giữa các hội viên, tham gia vào các tổ chức hoạt động chung theo sáng kiến của các hội viên;
 9. Hoà giải tranh chấp giữa các hội viên, hỗ trợ giải quyết tranh chấp giữa hội viên với các tổ chức, cá nhân khác trong các vấn đề liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 10. Tổ chức đào tạo, phổ biến kiến thức, tư vấn các vấn đề về thị trường chứng khoán theo nhu cầu của các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội và công dân theo quy định của pháp luật;
 11. Phối hợp với các cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan nhằm thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội;
 12. Tham gia ý kiến các văn bản pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định;
 13. Được gây quỹ từ hội phí của các hội viên và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật để tự trang trải kinh phí hoạt động;
 14. Được mua sắm, chuyển nhượng tài sản (kể cả bất động sản), được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức và cá nhân trong nước; được mua sắm bất động sản cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật;
 15. Được nhận tài trợ của các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo quy định của Nhà nước; được gia nhập các Hội quốc tế và Hội nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của Hiệp hội

 1. Hoạt động tuân thủ pháp luật và Điều lệ của Hiệp hội.
 2. Xin phép khi đổi tên Hiệp hội; khi thành lập các pháp nhân thuộc Hiệp hội, Hiệp hội phải thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật;
 3. Báo cáo với Bộ Nội vụ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước khi Hiệp hội thay đổi Ban thường vụ, trụ sở Hiệp hội, tổ chức Đại hội;
 4. Hàng năm, Hiệp hội phải báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Hiệp hội cho Bộ Nội vụ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 5. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 6. Nguồn kinh phí thu được theo quy định và Điều lệ được sử dụng cho hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật;
 7. Phải chấp hành đúng pháp luật kế toán, thống kê. Hàng năm, Hiệp hội phải lập báo cáo quyết toán thu chi theo quy định của pháp luật hiện hành. (Theo Luật chứng khoán năm 2006)

Vai trò của hiệp hội

Thiết lập và duy trì mối quan hệ thường xuyên giữa các hội viên với nhau và với các cơ quan quản lý nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các hội viên, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán hoạt động tốt trong môi trường cạnh tranh bình đẳng

Bảo vệ quyền lợi cho hội viên là những nhà kinh doanh và nâng cao năng lực hội viên, từ đó hỗ trợ tối đa các hội viên trong quá trình hoạt động, đặc biệt trong việc kiến nghị chính sách, tuyên truyền phát triển ngành chứng khoán và đào tạo nguồn nhân lực.

Trên đây là nội dung về hiệp hội kinh doanh chứng khoán. Mọi thắc mắc hoặc có nhu cầu về tư vấn thủ tục thành lập công ty xin quý độc giả liên hệ về Công ty TNHH Tư vấn Luật LawKey Việt Nam để được tư vấn một cách chuyên nghiệp nhất.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.